ANUNT : Se convoaca Consiliul Director si Adunarea Generala a Asociatiei pentru Energia Hidrogenului din Romania in data de 19 Aprilie 2024, la sediul social, care va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte: 1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023, compus din : F10 - Bilant prescurtat;F20 - Contul prescurtat al rezultatului exercitiului; F21 - repartizarea rezultatului exercitiului financiar;F25 - Situatia activelor imobilizate pentru activitatile fara scop patrimonial; F26 - Situatia activelor imobilizate pentru activitatile economice. 2. Hotararea Adunarii Generale cu privire la repartizarea, daca e cazul, profitul net pe anul 2023; 3. Decizii administrative. Actualizarea datelor la BCR. Diverse.