Se convoaca Consiliul Director si Adunarea Generala a "ASOCIATIEI PENTRU ENERGIA HIDROGENULUI DIN ROMANIA", in data de 6 aprilie 2018, care vor avea pe ordinea de zi urmatoarele: 1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2017, compus din: F10 - Bilant prescurtat; F20 - Contul prescurtat al rezultatului exercitiului; F21 - Repartizarea exercitiului financiar; F25 - Situatia activelor imobilizate pentru activitatile fara scop patrimonial; F26 - Situatia activelor imobilizate pentru activitatile economice; 2. Hotararea Adunarii Generale cu privire la repartizarea, daca este cazul, a profitului net pe anul 2017; 3. Decizii administrative. Actualizarea datelor la BCR. Diverse.