ANUNT : Se convoaca Consiliul Director si Adunarea Generala a "ASOCIATIEI PENTRU ENERGIA HIDROGENULUI DIN ROMANIA",in data de 10 Aprilie 2020 care vor avea avea pe ordinea de zi urmatoarele : 1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019, compus din F10-Bilant prescurtat; F20-Contul prescurtat al rezultatului exercitiului; F21-repartizarea rezultatului exercitiului financiar; F25-Situatia activelor imobilizate pt. activitatile fara scop patrimonial; F26-Situatia activelor imobilizate pentru activitatile economice; 2. Hotararea Adunarii Generale cu privire la repartizarea, daca este cazul, profitului net pe anul 2019; 3. Decizii administrative. Actualizarea datelor la BCR. Diverse.