ANUNT : Se convoaca Consiliul Director si Adunarea Generala a ASOCIATIEI PENTRU ENERGIA HIDROGENULUI DIN ROMANIA in data de 18 aprilie 2022 care vor avea pe ordinea de zi urmatoarele: 1.Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2021,compus din:F10-Bilant prescurtat;F20-Contul prescurtat al rezultatului exercitiului;F21-Repartizarea rezultatului exercitiului financiar;F25-Situatia activelor imobilizate pentru activitatile fara scop patrimonial;F26-Situatia activelor imobilizate pentru activitati economice. 2.Hotararea Adunarii Generale cu privire la repartizarea, daca e cazul, a profitului net pe anul 2021; 3. Decizii administrative. Actualizarea datelor la BCR.Diverse.