ANUNT : Se convoaca Consiliul Director si Adunarea Generala a ASOCIATIEI PENTRU ENERGIA HIDROGENULUI DIN ROMANIA in data de 21 Aprilie 2023 care vor avea pe ordinea de zi urmatoarele: 1.Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022, compus din:F10-Bilant prescurtat;F20-Contul prescurtat al rezultatului exercitiului; F21-Repartizarea rezultatului exercitiului financiar; F25-Situatia activelor imobilizate pentru activitatile fara scop patrimonial; F26-Situatia activelor imobilizate pentru activitati economice. 2.Hotararea Adunarii Generale cu privire la repartizarea, daca e cazul, a profitului net pe anul 2022; 3. Decizii administrative. Actualizarea datelor la BCR.Diverse.